โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต วันที่ 1 กันยายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานีที่ 1 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
สถานีที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ท่าฉัตรไชย
สถานีที่ 3 ประตูเมืองภูเก็ต
สถานีที่ 4 สะพานสารสิน
สถานีที่ 5 อนุสรณ์ถลางชนะศึก

 

40489746 1752927281491602 3787408900140040192 n

 

40515528 1752928034824860 9030279880708718592 n

 

40523346 1752927611491569 3803952384019791872 n

 

40551419 1752927591491571 8160272875526291456 n

 

40438291 1752927478158249 6027496986549157888 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย