วันที่ 18 กันยายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดรับสมัครเข้าชมรม “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ในงานเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #Envi#PKRU

 

41991352 1772869372830726 5978459721433088000 n

 

42141570 1772869366164060 3214621182393319424 n

 

42099767 1773010942816569 2284760487931412480 n

 

สื่อมัลติมีเดีย