ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ดร.สินีนาฏ พวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน "Waste Management 2018"
9th International Conference on Waste Management and the Environment ณ เมือง Seville ประเทศสเปน 
ซึ่งจัดขึ้นโดย Wessex Institute,UK
Parthenope University of Naples,Italy 
University of Seville,Spain
Raremetal Recovery Institute,Japan

 

41991833 1773896912727972 8999237729698971648 n

 

42058839 1773896946061302 1126463058659508224 n

 

42102903 1773896969394633 2438482895078162432 n

สื่อมัลติมีเดีย